Slik settes boliglånsrenten

Boliglånsrenten varierer ikke direkte etter Norges Banks styringsrente. Den er på kort sikt påvirket av renten bankene kan oppnå i kapitalmarkedet. Denne renten kalles NIBOR. Over tid vil NIBOR og styringsrenten følge hverandre ganske tett. (NIBOR er en noe utdatert renteindikator og mange referanser viser nå til NOWA). Finans Norge forklarer her hvordan rentene på boliglån settes (klikk på linken): https://www.finansnorge.no/tema/bank/slik-setter-bankene-boliglansrenten/

Utlånsrenten følger NIBOR ganske tett. NIBOR følger på lengre sikt styringsrenten ganske tett.