Importveid kursindeks. Grafen som viser om norsk krone faktisk er sterk eller svak

Norges bank beregner et geometrisk snitt (ikke aritmetrisk) av 44 valutaer som er de viktigste Norge handler med. Dette kalles importveid kursindeks (I44). Denne gir en god indikasjon på om den norske krona er sterk eller svak uten at en enkelt valuta dominerer bildet. Du kan følge med her: https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/Valutakurser/?tab=currency&id=I44 (Høye verdier betyr svak norsk krone). Vi ser at det helt siden 2012 har vært evekkelse, som så flatet ut på 20 tallet, for så å peake i ca 2020. Men kronen er fortsatt veldig svak. Mange mener dette skyldes bortfall av oljeøkonomien. En svak krone fører til at varene vi importerer fra utlandet blir dyrere. Dermed “importerer” vi inflasjon. Dette påvirker igjen renten. Det er mange som mener at så lenge krona er svak og vi kjøper dyrt fra utlandet så vil ikke renta kunne komme ned igjen siden Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål og ikke lenger har pegget valutaen mot sentrale valutaer i europa.

Slik settes boliglånsrenten

Boliglånsrenten varierer ikke direkte etter Norges Banks styringsrente. Den er på kort sikt påvirket av renten bankene kan oppnå i kapitalmarkedet. Denne renten kalles NIBOR. Over tid vil NIBOR og styringsrenten følge hverandre ganske tett. (NIBOR er en noe utdatert renteindikator og mange referanser viser nå til NOWA). Finans Norge forklarer her hvordan rentene på boliglån settes (klikk på linken): https://www.finansnorge.no/tema/bank/slik-setter-bankene-boliglansrenten/

Utlånsrenten følger NIBOR ganske tett. NIBOR følger på lengre sikt styringsrenten ganske tett.

Hva eiendomsmeglerne ikke skjønner når de selger bolig

  • Det er aldri bilder av garasjen. Husk at for mannfolk så er garasjen en vesentlig del av boligen. Hvor mange salg og budrunder går selgere glipp av fordi det aldri er bilder av garasjen på finn.no?
  • Det er ofte ikke bilder av hobbyrom og rom i kjeller. Samme begrgunnelse som over. Mannfolk er ofte mer opptatt av dette enn mikrosement på badet.
  • Å ikke ha med selger på visning er i mange tilfelle idiotisk. Særlig når megler står inne i et hjørne med hendene i lomma eller snuta nede i mobilen og ikke sier et kvekk mens potensiell kjøper lurer på masse som ikke megler kan svare på.
  • Skal meglerne få solgt en bolig så må meglerne følge opp potensielle kjøpere å snakke med dem. Dette må gjøres på telefon. Det må stilles spørsmål, det må informeres, selger må konsulteres. Dette gjøres i for liten grad.
  • Skal megler få solgt en bolig så må megler vite noe om boligen. Ikke bare referere til prospekt. Mange meglere aner ikke noe om boligene de selger nå til dags. Skyldes dette allt for mange oppdrag, for mye press, for høy lønn? Ikke vet jeg.
  • Å ikke la potensiell kjøper snakke direkte med selger. Tenk så mye arbeid og misforståelser som kunne vært unngått. Og tenk så mye positivt om boligen (som tross alt selger kjenner best) som kunne vært formidlet. Hva er meglerne redde for? Hadde en megler som dekket seg bak personvern. For noe tull. Hvem som eier en bolig er jo offentlig informasjon. Alle står fritt til å ringe hvem man vil. Dette har ikke noe med personvern å gjøre.