Hvordan kompilere eldre .NET / C# prosjekter fra Visual Studio i VSCODE (notes to self)

Må ha support for C# utvikling installert i VSCODE. Hvis det er et eldre prosjekt som man henter opp som er laget i Visual Studio så må man ha C# Dev kit installert siden det støtter MSBUILD projects osv. 
https://code.visualstudio.com/docs/languages/csharp

###

Må sjekke at ikke det er feil versjon av dotnet som kjøres med kommando dotnet --info
Installering i et CMD vindu kan skje med winget: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/windows?tabs=net70

###

X86 path kan være fær X64 path. Rekkefølgen på path prioriteres
Sjekk PATH ! IKke bare PATH for ALLE brukere, men sjekk path for DIN bruker 
https://github.com/dotnet/core/issues/5962#issuecomment-780084535 MRK denne tutorialen fokuserer på SYSTEM PATH men det var YOUR ACCOUNT PATH som var feil 
Hvis path peker til x86 versjonen av dotnet mens du har installert dev packs osv for X64 versjonen av dotnet så får du feilmeldinger i VSCODE
Må ha core dev installert
List hva som er installert med "dotnet --list-sdks" 

###

Må modde .csproj fila i det opprinnelige prosjektet for å få kopmpilert med VSCODE
https://github.com/dotnet/msbuild/issues/5787

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

 <PropertyGroup>
  <OutputType>Exe</OutputType>
  <TargetFramework>net48</TargetFramework>
  <GenerateResourceUsePreserializedResources>true</GenerateResourceUsePreserializedResources>
 </PropertyGroup>

 <ItemGroup>
  <PackageReference Include="System.Resources.Extensions" Version="5.0.0" />
 </ItemGroup>

</Project>


###

Måtte konvertere .csprj fila til nytt format som VSCODE ville godta (fikk build feilmelding) 
Brukte dette toolet på kommandolinje: https://treit.github.io/c%23,/programming/2019/02/18/ConvertingCsProjectsToNewSdkFormat.html

dotnet tool install --global Project2015To2017.Migrate2017.Tool
conv HelloWorld.csproj

Litt mer info om konvertering til nytt CSPROJ format: https://www.hanselman.com/blog/upgrading-an-existing-net-project-files-to-the-lean-new-csproj-format-from-net-core