Importveid kursindeks. Grafen som viser om norsk krone faktisk er sterk eller svak

Norges bank beregner et geometrisk snitt (ikke aritmetrisk) av 44 valutaer som er de viktigste Norge handler med. Dette kalles importveid kursindeks (I44). Denne gir en god indikasjon på om den norske krona er sterk eller svak uten at en enkelt valuta dominerer bildet. Du kan følge med her: https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/Valutakurser/?tab=currency&id=I44 (Høye verdier betyr svak norsk krone). Vi ser at det helt siden 2012 har vært evekkelse, som så flatet ut på 20 tallet, for så å peake i ca 2020. Men kronen er fortsatt veldig svak. Mange mener dette skyldes bortfall av oljeøkonomien. En svak krone fører til at varene vi importerer fra utlandet blir dyrere. Dermed “importerer” vi inflasjon. Dette påvirker igjen renten. Det er mange som mener at så lenge krona er svak og vi kjøper dyrt fra utlandet så vil ikke renta kunne komme ned igjen siden Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål og ikke lenger har pegget valutaen mot sentrale valutaer i europa.