Too low power Modification for ICOM IC-7100

I recently bought a second hand Icom IC-7100 HF radio for a reasonable price. This radio is known for a very conservative approach to internal ALC on the power output. This causes the output power to not go above approx 75-80W (PEP) as measured on my LPA-100 wattmeter in PEP mode with 14,5V DC input. Of course, there is no need to overdrive any linear amplifier, however Icom engineers have probably overdone it a bit on the conservative side on this radio (?).

There are two published mods that are possible on this radio. I did only one of the mods that involves a jumper from C1509 to ground, because the other mod that involves a 10uF capacitor is reported to cause modulation issues on FM and AM.

The PEP output power increased from 75-80W PEP to approx 140-145W PEP (14,5V DC input). Note: PEP, not average. On a sidenote the peak to average ratio also improved. There is no need to have PEP output of more than 100-110W PEP by the way.

The mod is easy:

 • Unplug the radio DC lead and all other leads incl. the antenna connector
 • Use an antistatic mat and handlead
 • Remove the back cover
 • Locate the C1509 and the ground lug
 • Solder a small jumper from the C1509 to the ground lug
 • Check carefully that you didn’t spill any solder residue on the PCB
 • Blow with compressed air to remove any residue
 • Close the radio

IC-7100 mod. (I did steal this picture from radio aficion website)

I did also upgrade the firmware to :

 • CPU 1.11
 • DSP 1.03

The firmware upgrade did have a small but insignificant effect on the PEP output power according to what I found. The hardware mod, did have a signficant impact as the DSP is led to believe that the output power is lower than it is.

Disclaimer:

 • All mods are done on your own risk!
 • You may void the warranty of your radio if carrying out this mod
 • I will not be held responsible for any problems, malfunctions, defects, indirect consequences or any other issues caused by the mod
 • Do at all times follow the license regulations of your country
 • Check that your bandwidth is not excessive
 • Check that your harmonic content is well below maximum allowed

Telenor 4G modem, IP camera, remote radio, remote SDR setup (Norwegian language)

Hvis du vil sette opp et 4G IP kamera, en 4G alarm, eller kjøre amatørradio via 4G remote så må du sette opp 4G ruteren din slik at datatrafikk UTENFRA kan komme inn igjennom 4G ruteren. For å kunne få dette til å virke må du kjenne IP adressen til 4G ruteren din. Ringer du Telenor support får du som regel et “god dag mann økseskaft svar”. Ringer du “telenor eksperten”, så får du ofte et nytt “goddag mann økseskaft svar”, men denne  gangen må du betale for det! Denne quick guiden omhandler Telenor D-link DWR-961 ruter.

Utfordring 1: Telenor har satt opp sine 4G rutere per default slik at du ikke har en egen IP adresse som er synlig på internett. Datatraffikk utenfra blir også stoppet (av sikkerhetsgrunner – som regel har ikke vanlige brukere behov for at traffikk utenfra skal kunne komme igjennom om den ikke er initiert innenfra først).

Løsning:

 • Logg inn på ruteren via kabel i LAN1, LAN2, LAN3 eller LAN4 porten (ikke WAN porten). Du har innloggingsdetaljene fra Telenor (ikke sant?)
 • Gå til “internett fanen”
 • Endre APN(Access Point Name) til internet.public  (med små bokstaver)
 • Restart ruteren
 • Nå har du en IP adresse som både er synlig utenfra og traffikk kan nå inn til ruteren din

Utfordring 2: IP adressen er ikke fast så den endrer seg hele tiden. Du aner ikke hvilken ip adresse 4G modemet ditt og det utstyret som står tilkoplet på innsiden har…. hvordan skal du da kunne aksessere dette?

Løsning:

 • Sett opp en dynamisk DNS
 • Viktig: Kun Dyndns (heter nå dyn.com) fungerer. Ingen av de andre dynamisk DNS tilbyderne fungerer.
 • Viktig: du  må nå betale for dyndns servicen fra dyn.com (ca 500 kr per år). Dette er det ingen vei utenom (som jeg har funnet i alle fall). Dyndns free service er discontinued så nå må du betale for tjenesten.
 • Gå hit https://dyn.com/dns/dyndns-pro-free-trial/ og registrer en gratis konto
 • Velg et passende sub-domenenavn  som f.eks pettersipkamera1.dyndns.org (fyll inn ditt valgte navn). Sub domenet er det som stør før første prikk, selv om det virker litt lite intuitivt at det står før prikken og ikke etter. Domenet er det som står etter prikken, men dette er jo forhåndsbestemt til å være dyndns.org
 • Gå til Advanced og DynDNS i oppsettsmenyene i Telenor 4G ruteren din (via web browser)
 • Fyll inn brukernavn, passord og hostname. Hostname er det du satt opp over når du registrerte kontoen hos dyn.com. For eksempel pettersipkamera1.dyndns.org 
  (selv om dyndns nå heter dyn.com så er dyndns.org fortsatt live and kicking)
 • Husk å klikke på DDNS så dynamisk DNS er skrudd på i ruterens meny
 • Nå vil pettersipkamera1.dyndns.org peke til IP adressen til ruteren din (SELV OM TELENOR SINE SYSTEMER ENDRER IP ADRESSE på 4G RUTERE INNIMELLOM!)
 • Så må du sette opp port forwarding, om du bruker egne porter. Dette gjøres i fanen Advanced / Port Forwarding. Du må vite den interne adressen til IP kameraet ditt. F.eks 192.168.0.123
 • Du må vite hvilken port IP kameraet ditt bruker
 • Så setter du opp hvilken port INN til 4G ruteren som skal forwardes til hvilken IP adresse (f.eks 192.168.0.123) og port inne på det lokale nettverket ditt
 • Lagre og gjør en reboot / omstart av ruteren
 • Og VIPPS, du ser og kan overvåke din eiendom / hytte / whatever på IP kameraet og er i høyeste beredskap til en hver tid! Alarmsystemer, sensorer, styringer osv kan koples til på denne måten.
 • (Om du er radioamatør, så ser du radiosystemet ditt og er klar til å kjøre remote radio).

Håper dette var til hjelp. Ønsker du hjelp til en kommersiell installasjon, IoT eller liknende så kjenner jeg firmaer som kan hjelpe med dette. I så fall ta kontakt så kan jeg formidle info.

Deep learning and artificial papers, courses and contact persons

A list of resources related to deep learning and artificial intelligence:

Free Online deep learning Books

 1. Deep Learning by Yoshua Bengio, Ian Goodfellow and Aaron Courville (05/07/2015)
 2. Neural Networks and Deep Learning by Michael Nielsen (Dec 2014)
 3. Deep Learning by Microsoft Research (2013)
 4. Deep Learning Tutorial by LISA lab, University of Montreal (Jan 6 2015)
 5. neuraltalk by Andrej Karpathy : numpy-based RNN/LSTM implementation
 6. An introduction to genetic algorithms
 7. Artificial Intelligence: A Modern Approach
 8. Deep Learning in Neural Networks: An Overview

Courses in machine learning

 1. Machine Learning – Stanford by Andrew Ng in Coursera (2010-2014)
 2. Machine Learning – Caltech by Yaser Abu-Mostafa (2012-2014)
 3. Machine Learning – Carnegie Mellon by Tom Mitchell (Spring 2011)
 4. Neural Networks for Machine Learning by Geoffrey Hinton in Coursera (2012)
 5. Neural networks class by Hugo Larochelle from Université de Sherbrooke (2013)
 6. Deep Learning Course by CILVR lab @ NYU (2014)
 7. A.I – Berkeley by Dan Klein and Pieter Abbeel (2013)
 8. A.I – MIT by Patrick Henry Winston (2010)
 9. Vision and learning – computers and brainsby Shimon Ullman, Tomaso Poggio, Ethan Meyers @ MIT (2013)
 10. Convolutional Neural Networks for Visual Recognition – Stanford by Fei-Fei Li, Andrej Karpathy (2015)
 11. Convolutional Neural Networks for Visual Recognition – Stanford by Fei-Fei Li, Andrej Karpathy (2016)
 12. Deep Learning for Natural Language Processing – Stanford
 13. Neural Networks – usherbrooke
 14. Machine Learning – Oxford (2014-2015)
 15. Deep Learning – Nvidia (2015)
 16. Graduate Summer School: Deep Learning, Feature Learning by Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio, Yann LeCun, Andrew Ng, Nando de Freitas and several others @ IPAM, UCLA (2012)
 17. Deep Learning – Udacity/Google by Vincent Vanhoucke and Arpan Chakraborty (2016)
 18. Deep Learning – UWaterloo by Prof. Ali Ghodsi at University of Waterloo (2015)
 19. Statistical Machine Learning – CMU by Prof. Larry Wasserman
 20. Deep Learning Course by Yann LeCun (2016)
 21. Bay area DL school by Andrew Ng, Yoshua Bengio, Samy Bengio, Andrej Karpathy, Richard Socher, Hugo Larochelle and many others @ Stanford, CA (2016) 20.Designing, Visualizing and Understanding Deep Neural Networks-UC Berkeley
 22. UVA Deep Learning Course MSc in Artificial Intelligence for the University of Amsterdam.

Videos and Lectures in machine learning

 1. How To Create A Mind By Ray Kurzweil
 2. Deep Learning, Self-Taught Learning and Unsupervised Feature Learning By Andrew Ng
 3. Recent Developments in Deep Learning By Geoff Hinton
 4. The Unreasonable Effectiveness of Deep Learning by Yann LeCun
 5. Deep Learning of Representations by Yoshua bengio
 6. Principles of Hierarchical Temporal Memoryby Jeff Hawkins
 7. Machine Learning Discussion Group – Deep Learning w/ Stanford AI Lab by Adam Coates
 8. Making Sense of the World with Deep Learning By Adam Coates
 9. Demystifying Unsupervised Feature LearningBy Adam Coates
 10. Visual Perception with Deep Learning By Yann LeCun
 11. The Next Generation of Neural Networks By Geoffrey Hinton at GoogleTechTalks
 12. The wonderful and terrifying implications of computers that can learn By Jeremy Howard at TEDxBrussels
 13. Unsupervised Deep Learning – Stanford by Andrew Ng in Stanford (2011)
 14. Natural Language Processing By Chris Manning in Stanford
 15. A beginners Guide to Deep Neural NetworksBy Natalie Hammel and Lorraine Yurshansky
 16. Deep Learning: Intelligence from Big Data by Steve Jurvetson (and panel) at VLAB in Stanford.
 17. Introduction to Artificial Neural Networks and Deep Learning by Leo Isikdogan at Motorola Mobility HQ

Papers

 

 1. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks
 2. Using Very Deep Autoencoders for Content Based Image Retrieval
 3. Learning Deep Architectures for AI
 4. CMU’s list of papers
 5. Neural Networks for Named Entity Recognition zip
 6. Training tricks by YB
 7. Geoff Hinton’s reading list (all papers)
 8. Supervised Sequence Labelling with Recurrent Neural Networks
 9. Statistical Language Models based on Neural Networks
 10. Training Recurrent Neural Networks
 11. Recursive Deep Learning for Natural Language Processing and Computer Vision
 12. Bi-directional RNN
 13. LSTM
 14. GRU – Gated Recurrent Unit
 15. GFRNN . .
 16. LSTM: A Search Space Odyssey
 17. A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning
 18. Visualizing and Understanding Recurrent Networks
 19. Wojciech Zaremba, Ilya Sutskever, An Empirical Exploration of Recurrent Network Architectures
 20. Recurrent Neural Network based Language Model
 21. Extensions of Recurrent Neural Network Language Model
 22. Recurrent Neural Network based Language Modeling in Meeting Recognition
 23. Deep Neural Networks for Acoustic Modeling in Speech Recognition
 24. Speech Recognition with Deep Recurrent Neural Networks
 25. Reinforcement Learning Neural Turing Machines
 26. Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation
 27. Google – Sequence to Sequence Learning with Nneural Networks
 28. Memory Networks
 29. Policy Learning with Continuous Memory States for Partially Observed Robotic Control
 30. Microsoft – Jointly Modeling Embedding and Translation to Bridge Video and Language
 31. Neural Turing Machines
 32. Ask Me Anything: Dynamic Memory Networks for Natural Language Processing
 33. Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search
 34. Batch Normalization
 35. Residual Learning
 36. [Berkeley AI Research (BAIR) Laboratory] Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks (https://arxiv.org/pdf/1611.07004v1.pdf)

Tutorials

 1. UFLDL Tutorial 1
 2. UFLDL Tutorial 2
 3. Deep Learning for NLP (without Magic)
 4. A Deep Learning Tutorial: From Perceptrons to Deep Networks
 5. Deep Learning from the Bottom up
 6. Theano Tutorial
 7. Neural Networks for Matlab
 8. Using convolutional neural nets to detect facial keypoints tutorial
 9. Torch7 Tutorials
 10. The Best Machine Learning Tutorials On The Web
 11. VGG Convolutional Neural Networks Practical
 12. TensorFlow tutorials
 13. More TensorFlow tutorials
 14. TensorFlow Python Notebooks
 15. Keras and Lasagne Deep Learning Tutorials
 16. Classification on raw time series in TensorFlow with a LSTM RNN

Researchers

 1. Aaron Courville
 2. Abdel-rahman Mohamed
 3. Adam Coates
 4. Alex Acero
 5. Alex Krizhevsky
 6. Alexander Ilin
 7. Amos Storkey
 8. Andrej Karpathy
 9. Andrew M. Saxe
 10. Andrew Ng
 11. Andrew W. Senior
 12. Andriy Mnih
 13. Ayse Naz Erkan
 14. Benjamin Schrauwen
 15. Bernardete Ribeiro
 16. Bo David Chen
 17. Boureau Y-Lan
 18. Brian Kingsbury
 19. Christopher Manning
 20. Clement Farabet
 21. Dan Claudiu Cireșan
 22. David Reichert
 23. Derek Rose
 24. Dong Yu
 25. Drausin Wulsin
 26. Erik M. Schmidt
 27. Eugenio Culurciello
 28. Frank Seide
 29. Galen Andrew
 30. Geoffrey Hinton
 31. George Dahl
 32. Graham Taylor
 33. Grégoire Montavon
 34. Guido Francisco Montúfar
 35. Guillaume Desjardins
 36. Hannes Schulz
 37. Hélène Paugam-Moisy
 38. Honglak Lee
 39. Hugo Larochelle
 40. Ilya Sutskever
 41. Itamar Arel
 42. James Martens
 43. Jason Morton
 44. Jason Weston
 45. Jeff Dean
 46. Jiquan Mgiam
 47. Joseph Turian
 48. Joshua Matthew Susskind
 49. Jürgen Schmidhuber
 50. Justin A. Blanco
 51. Koray Kavukcuoglu
 52. KyungHyun Cho
 53. Li Deng
 54. Lucas Theis
 55. Ludovic Arnold
 56. Marc’Aurelio Ranzato
 57. Martin Längkvist
 58. Misha Denil
 59. Mohammad Norouzi
 60. Nando de Freitas
 61. Navdeep Jaitly
 62. Nicolas Le Roux
 63. Nitish Srivastava
 64. Noel Lopes
 65. Oriol Vinyals
 66. Pascal Vincent
 67. Patrick Nguyen
 68. Pedro Domingos
 69. Peggy Series
 70. Pierre Sermanet
 71. Piotr Mirowski
 72. Quoc V. Le
 73. Reinhold Scherer
 74. Richard Socher
 75. Rob Fergus
 76. Robert Coop
 77. Robert Gens
 78. Roger Grosse
 79. Ronan Collobert
 80. Ruslan Salakhutdinov
 81. Sebastian Gerwinn
 82. Stéphane Mallat
 83. Sven Behnke
 84. Tapani Raiko
 85. Tara Sainath
 86. Tijmen Tieleman
 87. Tom Karnowski
 88. Tomáš Mikolov
 89. Ueli Meier
 90. Vincent Vanhoucke
 91. Volodymyr Mnih
 92. Yann LeCun
 93. Yichuan Tang
 94. Yoshua Bengio
 95. Yotaro Kubo
 96. Youzhi (Will) Zou

WebSites

 1. deeplearning.net
 2. deeplearning.stanford.edu
 3. nlp.stanford.edu
 4. ai-junkie.com
 5. cs.brown.edu/research/ai
 6. eecs.umich.edu/ai
 7. cs.utexas.edu/users/ai-lab
 8. cs.washington.edu/research/ai
 9. aiai.ed.ac.uk
 10. www-aig.jpl.nasa.gov
 11. csail.mit.edu
 12. cgi.cse.unsw.edu.au/~aishare
 13. cs.rochester.edu/research/ai
 14. ai.sri.com
 15. isi.edu/AI/isd.htm
 16. nrl.navy.mil/itd/aic
 17. hips.seas.harvard.edu
 18. AI Weekly
 19. stat.ucla.edu
 20. deeplearning.cs.toronto.edu
 21. jeffdonahue.com/lrcn/
 22. visualqa.org
 23. www.mpi-inf.mpg.de/departments/computer-vision…
 24. Deep Learning News

Datasets

 1. MNIST Handwritten digits
 2. Google House Numbers from street view
 3. CIFAR-10 and CIFAR-100
 4. IMAGENET
 5. Tiny Images 80 Million tiny images6.
 6. Flickr Data 100 Million Yahoo dataset
 7. Berkeley Segmentation Dataset 500
 8. UC Irvine Machine Learning Repository
 9. Flickr 8k
 10. Flickr 30k
 11. Microsoft COCO
 12. VQA
 13. Image QA
 14. AT&T Laboratories Cambridge face database
 15. AVHRR Pathfinder
 16. Air Freight – The Air Freight data set is a ray-traced image sequence along with ground truth segmentation based on textural characteristics. (455 images + GT, each 160×120 pixels). (Formats: PNG)
 17. Amsterdam Library of Object Images – ALOI is a color image collection of one-thousand small objects, recorded for scientific purposes. In order to capture the sensory variation in object recordings, we systematically varied viewing angle, illumination angle, and illumination color for each object, and additionally captured wide-baseline stereo images. We recorded over a hundred images of each object, yielding a total of 110,250 images for the collection. (Formats: png)
 18. Annotated face, hand, cardiac & meat images – Most images & annotations are supplemented by various ASM/AAM analyses using the AAM-API. (Formats: bmp,asf)
 19. Image Analysis and Computer Graphics
 20. Brown University Stimuli – A variety of datasets including geons, objects, and “greebles”. Good for testing recognition algorithms. (Formats: pict)
 21. CAVIAR video sequences of mall and public space behavior – 90K video frames in 90 sequences of various human activities, with XML ground truth of detection and behavior classification (Formats: MPEG2 & JPEG)
 22. Machine Vision Unit
 23. CCITT Fax standard images – 8 images (Formats: gif)
 24. CMU CIL’s Stereo Data with Ground Truth – 3 sets of 11 images, including color tiff images with spectroradiometry (Formats: gif, tiff)
 25. CMU PIE Database – A database of 41,368 face images of 68 people captured under 13 poses, 43 illuminations conditions, and with 4 different expressions.
 26. CMU VASC Image Database – Images, sequences, stereo pairs (thousands of images) (Formats: Sun Rasterimage)
 27. Caltech Image Database – about 20 images – mostly top-down views of small objects and toys. (Formats: GIF)
 28. Columbia-Utrecht Reflectance and Texture Database – Texture and reflectance measurements for over 60 samples of 3D texture, observed with over 200 different combinations of viewing and illumination directions. (Formats: bmp)
 29. Computational Colour Constancy Data – A dataset oriented towards computational color constancy, but useful for computer vision in general. It includes synthetic data, camera sensor data, and over 700 images. (Formats: tiff)
 30. Computational Vision Lab
 31. Content-based image retrieval database – 11 sets of color images for testing algorithms for content-based retrieval. Most sets have a description file with names of objects in each image. (Formats: jpg)
 32. Efficient Content-based Retrieval Group
 33. Densely Sampled View Spheres – Densely sampled view spheres – upper half of the view sphere of two toy objects with 2500 images each. (Formats: tiff)
 34. Computer Science VII (Graphical Systems)
 35. Digital Embryos – Digital embryos are novel objects which may be used to develop and test object recognition systems. They have an organic appearance. (Formats: various formats are available on request)
 36. Univerity of Minnesota Vision Lab
 37. El Salvador Atlas of Gastrointestinal VideoEndoscopy – Images and Videos of his-res of studies taken from Gastrointestinal Video endoscopy. (Formats: jpg, mpg, gif)
 38. FG-NET Facial Aging Database – Database contains 1002 face images showing subjects at different ages. (Formats: jpg)
 39. FVC2000 Fingerprint Databases – FVC2000 is the First International Competition for Fingerprint Verification Algorithms. Four fingerprint databases constitute the FVC2000 benchmark (3520 fingerprints in all).
 40. Biometric Systems Lab – University of Bologna
 41. Face and Gesture images and image sequences – Several image datasets of faces and gestures that are ground truth annotated for benchmarking
 42. German Fingerspelling Database – The database contains 35 gestures and consists of 1400 image sequences that contain gestures of 20 different persons recorded under non-uniform daylight lighting conditions. (Formats: mpg,jpg)
 43. Language Processing and Pattern Recognition
 44. Groningen Natural Image Database – 4000+ 1536×1024 (16 bit) calibrated outdoor images (Formats: homebrew)
 45. ICG Testhouse sequence – 2 turntable sequences from ifferent viewing heights, 36 images each, resolution 1000×750, color (Formats: PPM)
 46. Institute of Computer Graphics and Vision
 47. IEN Image Library – 1000+ images, mostly outdoor sequences (Formats: raw, ppm)
 48. INRIA’s Syntim images database – 15 color image of simple objects (Formats: gif)
 49. INRIA
 50. INRIA’s Syntim stereo databases – 34 calibrated color stereo pairs (Formats: gif)
 51. Image Analysis Laboratory – Images obtained from a variety of imaging modalities — raw CFA images, range images and a host of “medical images”. (Formats: homebrew)
 52. Image Analysis Laboratory
 53. Image Database – An image database including some textures
 54. JAFFE Facial Expression Image Database – The JAFFE database consists of 213 images of Japanese female subjects posing 6 basic facial expressions as well as a neutral pose. Ratings on emotion adjectives are also available, free of charge, for research purposes. (Formats: TIFF Grayscale images.)
 55. ATR Research, Kyoto, Japan
 56. JISCT Stereo Evaluation – 44 image pairs. These data have been used in an evaluation of stereo analysis, as described in the April 1993 ARPA Image Understanding Workshop paper “The JISCT Stereo Evaluation” by R.C.Bolles, H.H.Baker, and M.J.Hannah, 263–274 (Formats: SSI)
 57. MIT Vision Texture – Image archive (100+ images) (Formats: ppm)
 58. MIT face images and more – hundreds of images (Formats: homebrew)
 59. Machine Vision – Images from the textbook by Jain, Kasturi, Schunck (20+ images) (Formats: GIF TIFF)
 60. Mammography Image Databases – 100 or more images of mammograms with ground truth. Additional images available by request, and links to several other mammography databases are provided. (Formats: homebrew)
 61. ftp://ftp.cps.msu.edu/pub/prip – many images (Formats: unknown)
 62. Middlebury Stereo Data Sets with Ground Truth – Six multi-frame stereo data sets of scenes containing planar regions. Each data set contains 9 color images and subpixel-accuracy ground-truth data. (Formats: ppm)
 63. Middlebury Stereo Vision Research Page – Middlebury College
 64. Modis Airborne simulator, Gallery and data set – High Altitude Imagery from around the world for environmental modeling in support of NASA EOS program (Formats: JPG and HDF)
 65. NIST Fingerprint and handwriting – datasets – thousands of images (Formats: unknown)
 66. NIST Fingerprint data – compressed multipart uuencoded tar file
 67. NLM HyperDoc Visible Human Project – Color, CAT and MRI image samples – over 30 images (Formats: jpeg)
 68. National Design Repository – Over 55,000 3D CAD and solid models of (mostly) mechanical/machined engineerign designs. (Formats: gif,vrml,wrl,stp,sat)
 69. Geometric & Intelligent Computing Laboratory
 70. OSU (MSU) 3D Object Model Database – several sets of 3D object models collected over several years to use in object recognition research (Formats: homebrew, vrml)
 71. OSU (MSU/WSU) Range Image Database – Hundreds of real and synthetic images (Formats: gif, homebrew)
 72. OSU/SAMPL Database: Range Images, 3D Models, Stills, Motion Sequences – Over 1000 range images, 3D object models, still images and motion sequences (Formats: gif, ppm, vrml, homebrew)
 73. Signal Analysis and Machine Perception Laboratory
 74. Otago Optical Flow Evaluation Sequences – Synthetic and real sequences with machine-readable ground truth optical flow fields, plus tools to generate ground truth for new sequences. (Formats: ppm,tif,homebrew)
 75. Vision Research Group
 76. ftp://ftp.limsi.fr/pub/quenot/opflow/testdata/piv/ – Real and synthetic image sequences used for testing a Particle Image Velocimetry application. These images may be used for the test of optical flow and image matching algorithms. (Formats: pgm (raw))
 77. LIMSI-CNRS/CHM/IMM/vision
 78. LIMSI-CNRS
 79. Photometric 3D Surface Texture Database – This is the first 3D texture database which provides both full real surface rotations and registered photometric stereo data (30 textures, 1680 images). (Formats: TIFF)
 80. SEQUENCES FOR OPTICAL FLOW ANALYSIS (SOFA) – 9 synthetic sequences designed for testing motion analysis applications, including full ground truth of motion and camera parameters. (Formats: gif)
 81. Computer Vision Group
 82. Sequences for Flow Based Reconstruction – synthetic sequence for testing structure from motion algorithms (Formats: pgm)
 83. Stereo Images with Ground Truth Disparity and Occlusion – a small set of synthetic images of a hallway with varying amounts of noise added. Use these images to benchmark your stereo algorithm. (Formats: raw, viff (khoros), or tiff)
 84. Stuttgart Range Image Database – A collection of synthetic range images taken from high-resolution polygonal models available on the web (Formats: homebrew)
 85. Department Image Understanding
 86. The AR Face Database – Contains over 4,000 color images corresponding to 126 people’s faces (70 men and 56 women). Frontal views with variations in facial expressions, illumination, and occlusions. (Formats: RAW (RGB 24-bit))
 87. Purdue Robot Vision Lab
 88. The MIT-CSAIL Database of Objects and Scenes – Database for testing multiclass object detection and scene recognition algorithms. Over 72,000 images with 2873 annotated frames. More than 50 annotated object classes. (Formats: jpg)
 89. The RVL SPEC-DB (SPECularity DataBase) – A collection of over 300 real images of 100 objects taken under three different illuminaiton conditions (Diffuse/Ambient/Directed). — Use these images to test algorithms for detecting and compensating specular highlights in color images. (Formats: TIFF )
 90. Robot Vision Laboratory
 91. The Xm2vts database – The XM2VTSDB contains four digital recordings of 295 people taken over a period of four months. This database contains both image and video data of faces.
 92. Centre for Vision, Speech and Signal Processing
 93. Traffic Image Sequences and ‘Marbled Block’ Sequence – thousands of frames of digitized traffic image sequences as well as the ‘Marbled Block’ sequence (grayscale images) (Formats: GIF)
 94. IAKS/KOGS
 95. U Bern Face images – hundreds of images (Formats: Sun rasterfile)
 96. U Michigan textures (Formats: compressed raw)
 97. U Oulu wood and knots database – Includes classifications – 1000+ color images (Formats: ppm)
 98. UCID – an Uncompressed Colour Image Database – a benchmark database for image retrieval with predefined ground truth. (Formats: tiff)
 99. UMass Vision Image Archive – Large image database with aerial, space, stereo, medical images and more. (Formats: homebrew)
 100. UNC’s 3D image database – many images (Formats: GIF)
 101. USF Range Image Data with Segmentation Ground Truth – 80 image sets (Formats: Sun rasterimage)
 102. University of Oulu Physics-based Face Database – contains color images of faces under different illuminants and camera calibration conditions as well as skin spectral reflectance measurements of each person.
 103. Machine Vision and Media Processing Unit
 104. University of Oulu Texture Database – Database of 320 surface textures, each captured under three illuminants, six spatial resolutions and nine rotation angles. A set of test suites is also provided so that texture segmentation, classification, and retrieval algorithms can be tested in a standard manner. (Formats: bmp, ras, xv)
 105. Machine Vision Group
 106. Usenix face database – Thousands of face images from many different sites (circa 994)
 107. View Sphere Database – Images of 8 objects seen from many different view points. The view sphere is sampled using a geodesic with 172 images/sphere. Two sets for training and testing are available. (Formats: ppm)
 108. PRIMA, GRAVIR
 109. Vision-list Imagery Archive – Many images, many formats
 110. Wiry Object Recognition Database – Thousands of images of a cart, ladder, stool, bicycle, chairs, and cluttered scenes with ground truth labelings of edges and regions. (Formats: jpg)
 111. 3D Vision Group
 112. Yale Face Database – 165 images (15 individuals) with different lighting, expression, and occlusion configurations.
 113. Yale Face Database B – 5760 single light source images of 10 subjects each seen under 576 viewing conditions (9 poses x 64 illumination conditions). (Formats: PGM)
 114. Center for Computational Vision and Control
 115. DeepMind QA Corpus – Textual QA corpus from CNN and DailyMail. More than 300K documents in total. Paper for reference.
 116. YouTube-8M Dataset – YouTube-8M is a large-scale labeled video dataset that consists of 8 million YouTube video IDs and associated labels from a diverse vocabulary of 4800 visual entities.
 117. Open Images dataset – Open Images is a dataset of ~9 million URLs to images that have been annotated with labels spanning over 6000 categories.

Frameworks

 1. Caffe
 2. Torch7
 3. Theano
 4. cuda-convnet
 5. convetjs
 6. Ccv
 7. NuPIC
 8. DeepLearning4J
 9. Brain
 10. DeepLearnToolbox
 11. Deepnet
 12. Deeppy
 13. JavaNN
 14. hebel
 15. Mocha.jl
 16. OpenDL
 17. cuDNN
 18. MGL
 19. Knet.jl
 20. Nvidia DIGITS – a web app based on Caffe
 21. Neon – Python based Deep Learning Framework
 22. Keras – Theano based Deep Learning Library
 23. Chainer – A flexible framework of neural networks for deep learning
 24. RNNLM Toolkit
 25. RNNLIB – A recurrent neural network library
 26. char-rnn
 27. MatConvNet: CNNs for MATLAB
 28. Minerva – a fast and flexible tool for deep learning on multi-GPU
 29. Brainstorm – Fast, flexible and fun neural networks.
 30. Tensorflow – Open source software library for numerical computation using data flow graphs
 31. DMTK – Microsoft Distributed Machine Learning Tookit
 32. Scikit Flow – Simplified interface for TensorFlow (mimicking Scikit Learn)
 33. MXnet – Lightweight, Portable, Flexible Distributed/Mobile Deep Learning framework
 34. Veles – Samsung Distributed machine learning platform
 35. Marvin – A Minimalist GPU-only N-Dimensional ConvNets Framework
 36. Apache SINGA – A General Distributed Deep Learning Platform
 37. DSSTNE – Amazon’s library for building Deep Learning models
 38. SyntaxNet – Google’s syntactic parser – A TensorFlow dependency library
 39. mlpack – A scalable Machine Learning library
 40. Torchnet – Torch based Deep Learning Library
 41. Paddle – PArallel Distributed Deep LEarning by Baidu
 42. NeuPy – Theano based Python library for ANN and Deep Learning

Miscellaneous

 1. Google Plus – Deep Learning Community
 2. Caffe Webinar
 3. 100 Best Github Resources in Github for DL
 4. Word2Vec
 5. Caffe DockerFile
 6. TorontoDeepLEarning convnet
 7. gfx.js
 8. Torch7 Cheat sheet
 9. Misc from MIT’s ‘Advanced Natural Language Processing’ course
 10. Misc from MIT’s ‘Machine Learning’ course
 11. Misc from MIT’s ‘Networks for Learning: Regression and Classification’ course
 12. Misc from MIT’s ‘Neural Coding and Perception of Sound’ course
 13. Implementing a Distributed Deep Learning Network over Spark
 14. A chess AI that learns to play chess using deep learning.
 15. Reproducing the results of “Playing Atari with Deep Reinforcement Learning” by DeepMind
 16. Wiki2Vec. Getting Word2vec vectors for entities and word from Wikipedia Dumps
 17. The original code from the DeepMind article + tweaks
 18. Google deepdream – Neural Network art
 19. An efficient, batched LSTM.
 20. A recurrent neural network designed to generate classical music.
 21. Memory Networks Implementations – Facebook
 22. Face recognition with Google’s FaceNet deep neural network.
 23. Basic digit recognition neural network
 24. Emotion Recognition API Demo – Microsoft
 25. Proof of concept for loading Caffe models in TensorFlow
 26. YOLO: Real-Time Object Detection
 27. AlphaGo – A replication of DeepMind’s 2016 Nature publication, “Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search”
 28. Machine Learning for Software Engineers
 29. Machine L

New front end for use of the Red Pitaya in SDR applications

The Red Pitaya SDR board is based on the Xilinx Zync SOC and has 14 bit external A/D converters. However, for SDR usage on the HF bands from 0.1-30 MHz (and for that matter up to 50 MHz) the Red Pitaya is a bit “deaf” in the stock configuration. I have made a broadband amplifier that has a fairly high gain and very good IIP3 properties. Below I have posed some pictures of the prototype amplifier.

20160424_153046-1This is the prototype amplifier. I inserted a ferrite ring on the input lead to roll off the VHF / UHF sensitivity to reduce problems with nearby broadcasters etc. There is a also a PI network attenuator on the ouput and I have inserted a couple of beads in that as well to roll of the outpu response when frequency increases. The other components in the lower part is a input pi attenuator I used when I did some VNA frequency response measurements. This as well as the RCA plus is not used (RCA plugs are surprisingly good for low level RF signal routing in the HF bands and nice to use in the lab).  I used a more professional attenuator with a large attenuation range and flat response to determine the proper attenuation level after the preamp into the Red Pitaya. Reducing gain after the first amplifier has very little effect on the noise figure. Reducing it before the first amplifier directly adds to the noise figure. I added some protection diodes over the input to reduce the risk of strong RF signals or static voltage build up damaging the input. Below I am measuring the response of the attenuator with the DG8SAQ VNA. It was flat from 0-1,3 GHz.

20160424_203234-1

20160424_14035020160424_232930

 

 

 

HDSDR trackerball VFO project

I have been working on a trackball based controller for my HDSDR SDR project lately. This is a small R&D project that is run on my spare time where the goal is to determine if it is possible to use a trackball as a VFO for software defined radio (SDR) in contests. The project started out based on a demand for a more ergonomic way to operate a mult receiver in a contest environment that is less fatiguing during 48hours duration of a major contest like CQWW or CQWPX. The goal is that it should be possible to operate all radio functions you need from one hand only: VFO, speed of vfo, band, mode, filter width, volume, gain. I have modified a Marconi trackball and the controller is a Trinket Pro controller (Arduino)

20151219_131116 20151219_130846 20151219_123341 20151219_163343
20151217_211347 20151217_211710

20151219_153628

 

Repair of LDG automatic antennatuner

I blasted my LDG antennatuner some time ago. Or …. I thought I blasted it….. It appeared that it was only the resistor in the SWR detector circuit that got burned out. I replaced that resistor and now its ok again.It was easy to repair. However these small LDG tuners dont take more than 100W max. The designers have used ferrite cores, whereas it would have been a much better idea to use carbonyl cores or air core inductors. The latter doesnt get so easily saturated.

20150828_113855 20150828_102444 20150828_102215 20150828_101339

However I must say that the design of the LDG equipment I have seen so far is not very impressive. Why use that BIG chasis when you dont need it? Why use DB9 style connectors on a chassis that is supposed to be watertight? Look at that coax termination there. Both on the board and on the PL259 chassis connector. Why use RG174 teflon coax when you have such crappy terminaions? Perhaps it would be better with no coax at all 🙂 However when the tuner works it works fairly OK. Just dont trust this kind of equipment in a contest or on a dx expedition.

Azores Island Hunt. Captioned pictures from CU2ARA

IMG_0836
The teams are arriving at the airport in Ponta Delgada at Sao Miguel island. A lot of luggage was brought in. Here the
Danish and German teams are waiting for their taxis. The DARC journalist is checking his photos on the digital camera as well to the left.
IMG_0837
A too small car for rigs, linears and antennas when 9  teams arrive at the same time…
IMG_0844
A team photo was taken in the backyard of the CU2ARA club station before teams were departing to their individual islands
IMG_0846
Antenna and rig discussions are taking place in the backyard. The short CU2ARA tower that we used can be seen in the middle of the picture
IMG_0843
Our guide Mr. Rui is also a pro photographer. Just look at all the cameras!
IMG_1038
Ghis ON5NT is busy adjusting the inverted vee antenna to resonance
IMG_1043
Marius, LB3HC is using his DG8SAQ Vector Network Analyzer to check the multiband antennas before the event.The CU2ARA members CU2IF and CU2CN and are helping out
IMG_1015
The organizing committee is formally opening the event!
IMG_1080 Since we had a city location with some noise, we wanted to do a remote hilltop station experiment to learn from that experience for future events. After first checking with the official organizers for  approval, we travelled to one of the points in the island where there is almost 360 degrees negative horizon and no broadcast installations.This would enable a good remote location. On the above picture you can see the takeoff towards Europe. Wow! We did have some technical challenges that were solved, but the main QSO amount by far was made with the main stations down at CU2ARA. The remote station was left operational so the CU2 ops could do more work on it after the event IMG_1127  Above:
CU2CN climbs the tower on the mountaintop to put up the highest point of our sloping antenna. The antenna was sloping towards west (US).
IMG_1077
Here is the house where the experimental remote station was mounted. We had a 100mbit/sec WLAN connection down to CU2ARA.
IMG_1132
Another picture of the takeoff to the east (against Europe). A pretty good QTH for the remote site.  (The Azores are full of beautiful views like this. Visit to see for youself!)
IMG_1155
Our remote station is located inside the hilltop house. A Yaesu FT857 and HRD was used. More dedicated remote systems should be used in a future event it was decided.
IMG_1158
Here is the HRD remote screen where we controlled the hilltop remote station. This was done down in the city where the CU2ARA shack is located. (As OH2BH encouraged, we did it the innovative Arcala way!). Notice the Norwegian flag by the way!
IMG_1170
ON5NT is working pileup
IMG_1185
LB3HC is working pileup
IMG_1160
The CU2ARA residents are working pileup
IMG_1189
Our antennas downtown at CU2ARA. We used a 3 el yagi for 20 meters and inverted vees for the other bands (17 and 40).

AÇORES PT

How to control the plane when using the rectangle tool in Sketchup

Sketchup is a nice 3D drawing program. It is also free. (Lets hope it will stay that way after Trimble bought Sketchup from Google).

One very annoying “feature” of Sketchup that makes many new users abandon the tool is that there seems to be no way to control the plane you draw a rectangle onto (when using the rectangle tool). The arrow buttons don’t work (why?) and it seems arbitrary what  plane the rectangle ends up on. Thanks to the nice people over at Sketchuation, I learned a secret: the rectangle locks on to the PLANE THAT IS MOST PARALELL to the PLANE OF YOUR SCREEN! TRY IT!

image Now the rectangles are drawn on the blue-red plane.

image Now the rectangles are drawn on the blue green plane.

By the way, the shift lock doesn’t seem to work properly even if the Sketchup documentation seems to indicate that it should

Is lead based solder banned for all electronic purposes?

KESTER SOLDER24-6040-0066Many sources on the internet seems to indicate that lead based solder is no longer possible to purchase and is in fact banned for use in electronics. However, this is not the case. It is correct that the EU has passed a regulative that prohibits the use of lead based solder in new consumer electronic products. However, the use of lead based solder for repair of older equipment is still perfectly OK as far as I know. Also, new military electronics is ok to manufacture with lead based solder. I was starting to worry about soldering problems that may affect many amateur radio projects like soldering PL259 coax connectors, after my supply of solder went out. With leadfree solder, a much higher temperature is often necessary to use. The center of the non teflon PL259 connectors then melts and several other problems occur. The leadfree solder doesn’t flow as well as lead based. I us the 60 Sn / 40Pb variant that has been the standard for decades. Farnell sells it and has it in stock.  I have replenished the stock to last for several years in different thicknesses so i have for SMD, hole mounted, plugs and larger devices.

Here are Farnell’s ordering codes for good old lead based solder:

1610446 SOLDER, 40/60 2.36MM 453G;
419310 SOLDER WIRE, 60/40, 1.63MM, 500G;
453614 SOLDER WIRE, 60/40, 1.0MM, 500G;
5090787 SOLDER WIRE, 60/40, 0.5MM, 250G;
5090830 SOLDER WIRE, 60/40, 0.7MM, 500G;

Just go ahead and order so you have solder supplies for hobby use for 30 years. Not easy to know what the bureaucrats in EU will think up next!

HD videocamera with flash storage for USD 39

For some time several vendors in Hong Kong has offered HD video cameras for below USD 50. There are several versions of these cameras. Some cameras are good and some are not so good. Over at RCgroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1556994 they have done extensive testing of the type 808 #16 camera.

image image image

cmos_sens The inside details and the chassis can be seen in the above pictures. In the left picture, it can be seen that the designer has used a image sensor that has been designed for the cellphone industry. There is a detachable lens (with threads in some of the sensors used) and the lens is attached to the mainboard via a flexiprint and via a controlled impedance and controlled delay connector. The sensor has the type designation OV9712. It can deliver 1280×800 in 30 fps or 720p WXGA HD format. The sensor has gain control, color balance control, and can even correct distortions caused by optics on die. Here is the datasheet of the sensor: http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=29   There is a memory chip and a System On Chip (SOC) on the printed circuit board. The SOC has the designation NT96632BG. This SOC appears to me manufactured by the Taiwanese company Novatek . Their website was slow when I visited it, but here is the link http://www.novatek.com.tw/products/SoCSolutions.asp The manufacturer says this about their chip: “Novatek provides DSC/DV SoC solution, which features high image quality, high performance, excellent digital still image capturing and video streaming capabilities at a cost effective base. It is targeted for the application of VGA to 32M pixel DSC/DV resolutions. It can be easily adapted to many CCD and CMOS sensors with on chip programmable interface timing approach. Novatek’s DSC/DV controller provides sophisticated video processing methods with built-in hardware acceleration pipeline. Hardware H.264 video CODEC is embedded with The HDMI 1.3 Tx.“ A significant feature would be analog low latency video out. Then this camera would be ideal for FPV RC flying.

There is a reliable Ebay source for this camera here: eletoponline365